Zakres usług

SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE:
 • Praktyczno-prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firm z sektora MSP,
 • Zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych,
 • Przedsiębiorczość oraz wymagania rynku pracy,
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Prawo konsumenckie
 • Strategia rozwoju firmy
 • Źródła i zasady pozyskiwania środków finansowych na założenie i rozwinięcie działalności gospodarczej
PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ORAZ BIZNES PLANÓW INWESTYCYJNYCH:
 • Do Urzędów Pracy – na założenie działalności gospodarczej, utworzenie stanowiska pracy, zorganizowanie stażu.
 • Dla osób niepełnosprawnych – środki PFRON na założenie działalności gospodarczej,
 • Biznesplany w ramach poddziałania 10.4.1 – dotacje na założenie działalności gospodarczej ze wsparciem pomostowym
 • Pożyczki preferencyjne na założenie bądź rozwój działalności gospodarczej.

DORADZTWO BIZNESOWE I STRATEGICZNE:
 • Formalno - prawne aspekty otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Pozyskiwanie środków finansowych na założenie i rozwój firmy
 • Zarządzanie projektami
ORGANIZACJA I PROWADZENIE KONFERENCJI ORAZ EVENTÓW

„Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to,
czego nigdy nie robiłeś.”

Dominick Coniguliaro

O mnie


MAGDALENA NOWAK –Trener Przedsiębiorczości, Doradca Biznesowy

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych, w zakresie Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa oraz prowadzenia szkoleń, zdobyte podczas pracy jako Prawnik oraz Trener/szkoleniowiec.
Pracowałam zarówno z osobami planującymi otworzyć własne firmy, jak i przedsiębiorcami.

Kontakt


Magdalena Nowak